top of page

Цели на проекта са:

Чрез консервация, реставрация и експониране на античния комплекс „Източна порта на „Филипопол“ и на Археологически комплекс „Небет тепе” да се подкрепи превръщането на тези археологически недвижими културни центрове с категория „национално значение“, в предпочитани туристически атракции, предлагащи подходящи условия за целогодишно посещаване;

Да се повиши информираността и стимулира интереса на различни групи туристи;

Чрез увеличаване на туристическия поток да се подкрепи развитието на местния бизнес – пряко или косвено свързан с развитието на туристическите услуги.

5.jpg
4.jpg
6.jpg
bottom of page